UNIMETRIX GTM to multi-stanowisko do kompleksowych badań charakterystyki przepuszczalności wyrobów z tworzyw sztucznych oraz określania stopnia odgazowania materiałów spienionych.

Parametry Techniczne
  GTM-1
Rodzaj materiału
  • Pianka PE
  • Pianka XPE
  • Folia PE
  • Folia pęcherzykowa
  • Pozostałe tworzywa szcztuczne
Ilość stanowisk 10
Średnica próbki 78 mm
Grubość próbki - badanie przepuszczalności 0,01 - 5,00 mm
Grubość próbki - badanie odgazowania 10,00 - 50,00 mm
Wymiary maszyny (dł/szer/wys) 2600 / 900 / 2000 mm
Masa maszyny 800 kg
Ciśnienie pracy  
Badania wg norm
  • PN-EN ISO 15106-1
  • ASTM E398
  • PN-EN ISO 2556
  • ASTM D1434

Rodzaje badań:

1) Przepuszczalność pary wodnej wg PN-EN ISO 15106-1 oraz ASTM E398

Badanie folii i arkuszy z tworzyw sztucznych. Badanie pozwala określi współczynnik przenikania pary wodnej. Paro-przepuszczalność jest istotna w przypadku wyrobów budowlanych (odprowadzanie wilgoci) jak i opakowaniowych (ochrona przed przenikaniem wilgoci).

2) Przepuszczalność gazów wg PN-EN ISO 2556 oraz ASTM D1434

Badanie folii i arkuszy z tworzyw sztucznych. Badanie pozwala określić współczynnik przenikania gazu (tlen, azot) lub powietrza a tym samych zachowanie materiału w przypadku stosowania różnych materiałów produkcyjnych i dodatków procesowych. Badanie przepuszczalności ma znaczenie dla określenia przydatności produktów foliowych i piankowych do stosowania w przemyśle spożywczym.

3) Stopień odgazowania tworzyw spienionych wg. autorskiej metody firmy UNISTAR.

Zawartość gazowa komórek w materiale spienionym (max. gęstość pozorna próbki 60 kg/m3) zbadana za pomocą fizycznego wyciśnięcia zawartości porów do rezerwuaru i pomiaru stężenia danego gazu spieniającego. W podstawowej wersji maszyna jest przystosowana w czujnik do wykrywania izobutanu. Istnieje możliwość umieszczenia dedykowanego czujnika do wykrywania innych gazów spieniających. Podczas cyklicznych badań próbek można określać stopień odgazowania tj. zmniejszającą się w komórkach ilość środka spieniającego w funkcji czasu.