UNIGREEN K06 jest maszyną służąca do zgrzewania kontaktowego arkuszy i kształtek ze spienionego polietylenu. Urządzenie umożliwia otrzymywanie opakowań złożonych z kilku warstw do uzyskania całkowitej wysokości 300mm. Proces produkcji przebiega poprzez automatyczne zgrzewanie do warstwy bazowej kolejnych warstw. Podczas cyklu pracy powierzchnia kształtek jest nadtapiana przy użyciu płyty grzejnej oraz dociskana do warstwy bazowej znajdującej się na taśmie roboczej.  Zastosowanie w konstrukcji maszyny dwóch taśm roboczych na których chwytak igłowy może zgrzewać materiał  umożliwia uzyskanie dużej wydajności nawet przy znacznym stopniu skomplikowania finalnego wyrobu.

 

Parametry Techniczne
  K06M K065L
Typ materiału pianki PE, EPE pianki PE, EPE
Ilość stanowisk roboczych  2 2
Max wymiar materiału (S/D/W) [mm] 800 / 600 / 260 1200 / 600 / 300
Min grubość górnej warstwy [mm] 10 10
Max prędkość robocza [s/cykl] 7 7
Zainstalowana moc elektryczna [kW] 30 30
Napięcie zasilania [V] 400 400
Wymiary maszyny (S/D/W) [mm] 2740 / 2620 / 1980 3140 / 4160 /2000