UNIMETRIX CTM to aparat laboratoryjny do ściskania próbek i przeprowadzania testu kompresji. Zastosowanie tensometrów oporowych oraz czujnika wysokości pozwala na zebranie odpowiednich danych podczas przeprowadzenia badania. Urządzenie pozwala zbadać materiał pod kątem zachowania i reakcji na naprężenia ściskające. Takie badanie umożliwia określenie parametrów fizycznych próbki min. wytrzymałość na ściskanie, granicę plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie, granicę sprężystości i moduł sprężystości. Analiza tych danych pozwoli określić czy materiał nadaje się do zastosowania w określonych warunkach pracy. 

Parametry techniczne
Napięcie zasilania 230 V AC
Moc elektryczna 250 W
Prędkość pomiaru 120 mm/min
Zaprojektowano w zgodzie z

Dyrektywa 2006/42/WE

Norma PN-EN ISO 3386-1

Norma PN-EN ISO 12100

Norma PN-EN 61010-1​​​